Batalion dowodzenia IWsp SZ
Skargi i wnioski

 Dowodca Jednostki Wojskowej w sprawach:

 skarg, wniosków i zażaleń przyjmuje:
 w poniedziałki od godz. 13.00 do 14.00 i od 15.30 do 16.30Obowiazki osoby której powierzono zadania z zakresu skargowo-wnioskowego
                                   pełni st.chor.szt. Piotr KWIATKOWSKI
                                      tel. 261414008 (723682131)

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych