Batalion dowodzenia IWsp SZ
Aktualności
Analiza Dyscypliny za rok 2014.
09.02.2015
W dniu 30.01.2015 w JW 1515 przeprowadzona została Roczna Analiza Dyscypliny za rok 2014.

    W dniu 30.01.2015 w JW 1515 przeprowadzona została Roczna Analiza Dyscypliny za rok 2014.

Na wstępie Dowódca JW 1515 ppłk Grzegorz PATYRA powitał przedstawiciela Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy oraz uczestników spotkania w osobach; Z-cy dowódcy, Szefów Sekcji Sztabu JW 1515, psychologa - konsultanta d-cy ds. profilaktyki psychologicznej, Inspektora BHP i PPOŻ JW 1515 oraz Dowódcy Ośrodka Analizy Skażeń, Szefa Wojskowego Zespołu  Sportowego  a także Dowódców pododdziałów.

Tematyka wypowiedzi przedstawiciela żandarmerii wojskowej dotyczyła głównie spraw dotyczących JW 1515rozpatrywanych przez ŻW  w roku 2014 .

Tematyka wypowiedzi i prezentacji pozostałych osób dotyczyła spraw, z którymi mieli oni do czynienia w roku 2014 a dotyczących spraw mających wpływ na dyscyplinę.

Na zakończenie Rocznej Analizy Dyscypliny głos zabrał Dowódca JW 1515 ppłk Grzegorz PATYRA. W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę na:

Przestrzeganie profilaktyki dyscyplinarnej, Rozpoznawanie nastrojów, Monitorowanie wyróżnień, Informowanie podwładnych o zagrożeniach i niebezpieczeństwach w ruchu drogowym,  promocję wojska i naszego batalionu w środowisku wojskowym i pozawojskowym, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz terminowe wykonywanie badań okresowych.
Dowódca zwrócił również uwagę na ważną funkcję samokształcenia w procesie szkolenia w związku z wykonywaniem wielu zadań ponadplanowych i dodatkowych.

Na koniec swojego wystąpienia Dowódca JW 1515podziękował za dotychczasową działalność

w rok 2014 wszystkim osobom funkcyjnym oraz całemu stanowi osobowemu.

 

 

 

Galeria zdjęć

por. Zbigniew Kuźniar


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych