Batalion dowodzenia IWsp SZ
Rodowód

RYS HISTORYCZNY

BATALIONU DOWODZENIA INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

 

Batalion Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – jednostka dowodzenia sformowana rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych nr PF-71 z 10 kwietnia 2001, dyslokowany w Bydgoszczy, podlega bezpośrednio dowódcy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

1 Kujawsko-Pomorski batalion dowodzenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego (2001 - 1 lipca 2010)

Po sformowaniu w roku 2001 batalion podporządkowany został dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego i na jego rzecz realizował zadania o charakterze zabezpieczenia logistycznego i łączności.

batalion dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (1 lipca 2010 - nadal)

Po rozformowaniu POW batalion został przeformowany i jako batalion dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, 1 lipca 2010 podporządkowany Dowódcy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Zadania - zabezpieczanie funkcjonowania Dowództwa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych polegające na transporcie, zaopatrzeniu, ochronie i udziale w ćwiczeniach.

Tradycje - Zgodnie z decyzją nr 341/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 września 2010 batalion dziedziczy i kultywuje tradycje następujących jednostek:

2. Kołobrzeskiego samodzielnego batalionu samochodowego (1943-1946);

Okręgowego batalionu samochodowego (1946-1947);

Okręgowej kompanii samochodowej (1947-1949);

2. Kołobrzeskiego batalionu samochodowego (1967-1968);

2. batalionu ochrony i obsługi Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego (1954-1968);

5. Kołobrzeskiego pułku zabezpieczenia Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego (1968-1994);

1. Kujawsko-Pomorskiego batalionu dowodzenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego (2001-2010);

oraz przejmuje sztandar 1. Kujawsko-Pomorskiego batalionu dowodzenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego[3];

Decyzją nr 341/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2011 przyznano odznakę pamiątkową i oznakę rozpoznawczą.

Decyzją nr 416/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 listopada 2011 ustanowiono doroczne święto batalionu na dzień 10 września;

 

Dowódcy:

- ppłk Mirosław Frończuk (2001–01.07.2007)

- ppłk Krzysztof Gruszecki (1lipca 2007 - 1 lipca 2010)

- ppłk Grzegorz Patyra (1 lipca 2010 - 1 lipca 2017)

- ppłk Witold Kawecki (1 lipca 2017 - nadal obecny )

 

Podporządkowanie

- Dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego (2001 – 1 lipca 2010)

- Dowództwo Inspektoratu Wsparcia SZ (1 lipca 2010 – nadal)

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych