Batalion Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje
Batalion Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – jednostka dowodzenia sformowana rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych nr PF-71 z 10 kwietnia 2001, dyslokowany w Bydgoszczy, podlega bezpośrednio Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
1 Kujawsko-Pomorski batalion dowodzenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego (2001 - 1 lipca 2010)
Po sformowaniu w roku 2001 batalion podporządkowany został dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego i na jego rzecz realizował zadania o charakterze zabezpieczenia logistycznego i łączności.
batalion dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (1 lipca 2010 - nadal)
Po rozformowaniu POW batalion został przeformowany i jako batalion dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, 1 lipca 2010 podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Tradycje - Zgodnie z decyzją nr 341/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 września 2010 batalion dziedziczy i kultywuje tradycje następujących jednostek:
2. Kołobrzeskiego samodzielnego batalionu samochodowego (1943-1946);
Okręgowego batalionu samochodowego (1946-1947);
Okręgowej kompanii samochodowej (1947-1949);
2. Kołobrzeskiego batalionu samochodowego (1967-1968);
2. batalionu ochrony i obsługi Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego (1954-1968);
5. Kołobrzeskiego pułku zabezpieczenia Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego (1968-1994);
1. Kujawsko-Pomorskiego batalionu dowodzenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego (2001-2010);
oraz przejmuje sztandar 1. Kujawsko-Pomorskiego batalionu dowodzenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego;
Decyzją nr 341/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2011 przyznano odznakę pamiątkową i oznakę rozpoznawczą.
Decyzją nr 416/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 listopada 2011 ustanowiono doroczne święto batalionu na dzień 10 września;
 

Dowódcy:
- ppłk Mirosław Frończuk (2001–01.07.2007)
- ppłk Krzysztof Gruszecki (1lipca 2007 - 1 lipca 2010)
- ppłk Grzegorz Patyra (1 lipca 2010 - 1 lipca 2017)
- ppłk Witold Kawecki (1 lipca 2017 - nadal obecny )
 

Podporządkowanie
- Dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego (2001 – 1 lipca 2010)
- Dowództwo Inspektoratu Wsparcia SZ (1 lipca 2010 – nadal)
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Batalion Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
Gdańska 147
85-915 Bydgoszcz
tel. 261412002
fax. 261412417
bdowiwspsz@wp.mil.pl

    
  • BIP